FinRating-taulukko 2020 on julkaistu

25.4.2020

LYS-järjestelmän korvaava FinRating-taulukko on julkaistu. Kesä 2020 on suuren materiaalimäärän vuoksi siirtymäkautta, jolloin taulukkoveneiden FinRating-luvut on suurelta osin tehty muuntamalla 2019 LYS-luvut tietyllä kertoimella FinRating-luvuiksi.

FinRating 2020 taulukkoveneet