Alkukesä on aktiivista toiminnan kehittämisen aikaa. Tässä postauksessa on infoa kahdesta eri kyselystä, joihin vastaamalla Saimaan alueen veneilijät voivat vaikuttaa asioihin.

Ensimmäinen linkattu kysely koskee Kiteen kaupungin Puhoksen sataman kehittämistä. Toinen kysely koskee Meripelastusseuran toiminnan laatua.

- - -

Hyvät Saimaan vesilläliikkujat,

Kiteen kaupunki haluaa kehittää Puhoksen satama-alueen elinvoimaisuutta niin asukkaiden virkistyskäyttö- kuin vesistömatkailun näkökulmasta. Kaupunki on tilannut kyselytutkimuksen Puhoksen sataman nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoittamisesta Infrasuunnittelu Oy:ltä.

Tulevalla kesäkaudella kartoitetaan Puhoksen sataman käyttäjien, ts. Saimaan veneilijöiden, muiden vesillä liikkujien sekä aluetta virkistysympäristönä hyödyntävien asukkaiden ja matkailijoiden kokemuksia ja palvelutarpeita sähköisen kyselyn avulla. Kiteen kaupungin intressinä on myös selvittää vesilläliikkujien mielipide Oriveden ja Pyhäjärven väliseen kanavayhteyteen liittyen.

Verkkokyselyyn osallistujilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan Saimaan matkailuun tuomalla esiin vesilläliikkujien toiveita ja tarpeita, sekä tuomalla ilmi mielipiteensä Oriveden ja Pyhäjärven väliseen kanavayhteyteen liittyen.

Verkkokysely on avoinna tulevalla veneilykaudella 1.6.–15.8.2023 välisenä aikana. Kyselyyn pääsee vastaamaan linkistä https://forms.office.com/e/RWvw3Vpndq. Kyselylinkki ja QR-koodi löytyvät kyselyn aukioloaikoina Kiteen kaupungin verkkosivuilta (https://www.kitee.fi/ajankohtaista) sekä somekanavista Facebookista ja Instagramista.

Kaupunki julkaisee koosteen kyselyn tuloksista verkkosivullaan syksyllä 2023.

- - -

Suomen Meripelastusseura ry

Vastaa kyselyyn Meripelastusseuran miehistöjen ammattitaidosta ja toiminnasta.

Oletko saanut apua Meripelastusseuran vapaaehtoisilta meripelastajilta? Millainen kokemus oli? Tuntuiko miehistön toiminta ammattitaitoiselta vai oliko siinä puutteita? Millainen mielikuva sinulla on ylipäätään vapaaehtoisesta meripelastustoiminnasta? Voit vastata kyselyyn myös, vaikka et itse olisi tarvinnut apuamme.

Meripelastusseura kartoittaa vesillä liikkujien kokemuksia ja mielikuvia miehistöjensä osaamisesta ja toimintatavoista asiakkaiden kohtaamisissa. Kyselyn tulosten perusteella kehitämme toimintaamme entistä paremmaksi. Vastaamalla kyselyyn autat meitä siinä.

Vastaaminen vie noin 10–20 minuuttia ja se on täysin anonyymia. Lämmin kiitos avustasi!

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/suomen-meripelastusseura

Kuva: Jukka Kari

*  *  *