Retki­satama­yhteistyö

SAIMAAN RETKISATAMA­VERKOSTO MUUTOKSEN KOHTEENA

Saimaan alueella retkisatamaverkostoa omistavat ja ylläpitävät monet eri tahot. Yksittäisten kuntien virkistyspaikkojen lisäksi Saimaalla merkittäviä omistajia ovat säätiöt ja yhdistykset kuten Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sekä Saimaan virkistysalueyhdistys. Niin kunnat kuin em. organisaatiot ovat monessa tapauksessa ulkoistaneet retkisatamien hoidon esimerkiksi Pidä Saaristo Siistinä ry:lle, joka valtakunnallisena ympäristöjärjestönä on ollut mukana myös kehittämässä Saimaan alueella retkisatamatoimintaa viime vuosikymmeninä. Kuitenkin kaikkein suurin retkisatamaverkoston omistaja ja virkistysalueiden ylläpitäjä Saimaalla on Metsähallitus, joka vastaa myös omistamisensa satamien huollosta pääosin omien resurssien voimin.

KESÄ 2015

Metsähallituksessa toimintoja on jouduttu arvioimaan uudelleen niin rahoitus- kuin henkilöresurssien supistuttua. Konkreettisesti tämän asian saivat retkeilijät huomata kesällä 2015, jolloin retkisatamiin ilmestyi kylttejä, joissa ilmoitettiin sataman infrastruktuurin purkamisesta ja puuhuollon lopettamisesta.

Edellä mainituista syistä Savonlinnan Pursiseura toimi lokakuussa 2015 aloitteentekijänä Saimaan Pursiseurojen yhteisessä kokouksessa projektille, jossa päätettiin lähestyä Metsähallitusta ja lähdettiin etsimään yhteistyömallia, jossa pursiseurat voisivat paikata puuttuvaa resurssia tavoitteena säilyttää nykyinen retkisatamaverkosto. Yhteistyön mahdollisuuksia kartoitettiin talven 2016 palavereissa Metsähallituksen kanssa ja työn tuloksena saatiin luotua malli, jota päätettiin kehittää kauden 2016 aikana.

PILOTTIVUOSI 2016 JA HOITOSOPIMUKSET 2017 ALKAEN

Sopimukset allekirjoitettiin alkukesästä vuodeksi 2016 ja syksyllä kun lopullinen yhteistyö- sekä rahoitusmalli saatiin aikaan, solmittiin vuodesta 2017 alkaen pidempiaikaiset toistaiseksi voimassaolevat sopimukset seuraavasti:

Varkauden pursiseura:

 • Taivalsaari
 • Vuorikiukas
 • Harronsaari

Puruveden pursiseura:

 • Petrinlampi
 • Petrinsalmi
 • Petrinlahti

Puruveden osalta myös Pro Puruvesiyhdistys on lupautunut avustamaan mahdollisuuksien mukaan.

Savonlinnan Pursiseura:

 • Juuvinsaari
 • Mitinhiekka
 • Iso-Kankainen (2 satamaa)

Heinäveden kyläyhdistys:

 • Vasarasaari

Savon Saukot

 • Iso-Kankainen

Saimaa Holiday

 • Pieni Lappi (4 v sopimus)

Hoitosopimusten sisältö vaihtelee hieman kohteittain mutta pääosin sisältö koskee ns. kevätkierroksen tekemistä sekä kauden aikaista valvontaa ja huoltoa.

 • Käymälöiden tyhjennys ja jätesäkkien toimitus maihin
 • Polttopuiden hankinta (osto ja kuljetus)
 • Polttopuiden toimitus vajaan
 • Nuotiopesän tyhjennys ja nuotiopaikan siisteys
 • Muu yleinen siisteys
 • Laiturien ja poijujen kunto
 • Kuorikkeiden ja WC-papereiden hankinta (osto ja kuljetus)
 • Ilmoitus mahdollisista talvi- tai myrskyvahingoista

KESÄ 2017

Kesä 2017 oli ensimmäinen varsinainen yhteitoimintakesä. Pilottivuoden kokemukset hyödynnettiin ja em. retkisatamista solmittiin toistasieksi voimassaolevat sopimukset. Toiminta vakiintui vuoden aikana ja seurojen talkootyöryhmät muodostuivat sekä käytännöt satamien suhteen.

Metsähalituksen ja Ssaimaan Pursiseurojen yhtyeisessä seurantakokouksessa 22.9.2017 todettiin yhteistyön sujuneen erinomiaesti ja toiminta jatkuu 2018. Saimaan Pursiseurojen omassa syyskokouksessa 28.10.2017 käytiin läpi kuluneen vuoden toiminta ja kulut sekä rahoitustarve vuodelle 2018. Koordinaattorin tekemä esitys toiminnan ja talouden osalta vuodelle 2018 hyväksyttiin.

Pursiseurojen tavoitteena on ollut alusta saakka, että retkisatamien hoitovastuu säilyisi Metsäahallituksella. Kuitenkin pursiseurat haluavat säilyttää retkisatamaverkoston osana Saimaata ja jäsenistön sekä seuroihin kuulumattomien veneilijöiden yhteisinä kokoontumispaikkoina. Tämä säästää myös muuta Saimaan ainutlaatuista luontoa ja mahdollistaa vapaa-ajan virkistäytymisen veneilyn parissa esim. ilman pelkoa konflikteista yksityisten rantojen omistajien kanssa.

Kaikki pursiseurojen jäsenet ovat myös merkittävässä roolissa vieraillessaan retkisatamissa tulevaisuudessa. Toivottavaa olisi, että seurojen jäsenet toimisivat oma-aloitteisesti ja vähintään raportoisivat havaitsemansa puutteen ko. satamaa ylläpitävälle seuralle. Mikäli mahdollista niin puutteen havaittuaan jäsen voisi korjata sen ja näin ollen huolehtia yhteisestä omaisuudestamme, ja samalla osallistua meille Saimaalla veneileville ainutlaatuisen retkisatamaverkoston ylläpitämiseen.

Leppoisis lomapäiviä Saimaan ainutlaatuisissa retkisatamissa.

Antti Kaipainen
Saimaan pursiseurojen retkisatamakoordinaattori

Retkisatamayhteistyössä:

 • Imatran Purjehdusseura
 • Iisalmen Pursiseura
 • Kuopion Pursiseura
 • Lappeenrannan Pursiseura
 • Leppävirran Pursiseura
 • Mikkelin Pursiseura
 • Outokummun Pursiseura
 • Pursiseura Ilmarinen
 • Puruveden Pursiseura
 • Rantasalmen Pursiseura
 • Ristiinan Pursiseura
 • Savonlinnan Pursiseura
 • Sulkavan Pursiseura
 • Varkauden Pursiseura